Loes le Blanc – Kaijen

Hypnotherapeut bij Hypnotherapie Heemskerk Loes le Blanc - Kaijen

Mijn naam is Loes le Blanc – Kaijen (1972). Ik ben werkzaam als hypnotherapeut bij Hypnotherapie Heemskerk


Mijn (werk)verleden:

Ik ben geboren in Amsterdam en leerde lezen en schrijven in de Verenigde Staten (English native speaker). Ik richt me mede op de Engelssprekende gemeenschap in Nederland.

Na mijn eindexamen Gymnasium studeerde ik Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Vervolgens was ik werkzaam als projectmanager bij een Amerikaans telecombedrijf en beleidsadviseur binnen het Erasmus MC te Rotterdam.

Als gevolg van een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven, besloot ik in 2010 het roer om te gooien en mijn ervaringsdeskundigheid te professionaliseren. Nu ben ik gediplomeerd Integratief Hypnotherapeut en Counselor, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

In mijn verleden ben ik zelf op verschillende manieren diepgaand geconfronteerd met trauma. Ik heb toen de helende werking van therapie mogen ondervinden. Ooit heb ik besloten: ik ga met mijn traumatische ervaringen iets goeds doen. Ik ga ze transformeren naar iets anders. Iets beters. Een hoger doel.

In het bedrijven van therapie bereik ik dat doel. Het is mijn manier om doel en richting te geven aan een belangrijk aspect in mijn leven. Ik kan diep geraakt zijn door mijn cliënten als zij, net als ik in de rol van cliënt, mede dankzij mijn werk als therapeut ook een nieuwe weg kunnen inslaan.

 

Ik vind het fascinerend, stimulerend, spannend en uitdagend om samen met cliënten te werken aan de issues van het leven.”

De gevoelens die ik ervaar tijdens mijn werk vormen een belangrijke motivatie voor mijn therapeutische werkzaamheden. Ik heb plezier in mijn werk en ontleen er een diepe persoonlijke betekenis, waarde en voldoening aan. Deze gevoelens zijn “intrinsiek bevredigend”.

Ik ervaar tijdens mijn werk een soort “helende betrokkenheid”. Dit is een houding waarin ik mezelf ervaar als persoonlijk betrokken bij cliënten, waarbij ik me bewust word van flowachtige gevoelens tijdens sessies. Ik vind het een voorrecht, fascinerend, stimulerend, spannend en uitdagend om samen met cliënten te werken aan de issues van het leven.

 


Waarom Hypnotherapie?

In mijn profilering als therapeut wil ik mij richten op de begeleiding van trauma in de meest brede zin van het woord. Hypnotherapie beschouw ik als een middel ter ondersteuning bij de begeleiding van mensen met trauma-vraagstukken. De definitie van trauma is op zich al iets waar ik een werkstuk aan zou kunnen wijden. Ik formuleer het als volgt: “Trauma behelst alle vraagstukken die in de rationele, tastbare wereld om ons heen onoplosbaar lijken.

Sommige problemen zijn “an sich” niet meer oplosbaar. Hypnotherapie zie ik als instrument om verder te kunnen gaan, daar waar het rationele, cognitieve geen antwoord meer heeft. In deze droomachtige wereld is veel meer mogelijk dan in de tastbare wereld om ons heen. De Hypnotherapie maakt bij uitstek gebruik van onze verbeeldingskracht, onze imaginatie in het spectrum van het bewustzijn: van bewust tot volledig onbewust.

Een groot deel van ons leven speelt zich af in minder of onbewuste toestand. We ontwikkelen ons in onze slaap en in onze dromen. Nu is onze slaap niet echt geschikt voor therapeutische verandering. Hoe bijzonder is het om via Hypnotherapie en verschillende trance-dieptes wel toegang te krijgen tot delen van ons brein waartoe onze rationele staat van zijn niet toegankelijk is?

Mijn werkwijze:

Mijn stijl van werken is down to earth. Ik ben wars van DSM-diagnoses en “zweverige” therapie. Ik benader de materie vanuit een evolutionair biologisch, neurologisch perspectief.

Ook schuw ik de grotere thema’s in het leven niet, zoals bijvoorbeeld de dood, geweld, (seksueel) misbruik en mishandeling, middelengebruik en verslaving.

Cliënten benader ik met humor, kennis van zaken en “tough empathy”. Ik werk graag met mensen die bereid zijn om te reflecteren op hun eigen gedrag, denken en handelen, via double loop learning (het probleem achter het probleem). Deze inzichten halen onze onbewuste verborgen kanten naar ons bewuste.
In elke verandering zit het element van leren, en in de wrijving van het leren zit de glans van de verandering!

(Als hypnotherapeut aangesloten bij de RBCZ en VIT)


Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Neem dan contact met mij op.